Coworking piletite ja koolituste müügitingimused

Koolitusti müüva ja vahendava veebipoe omanik on 24/7 Office OÜ  (registrikood 16591546), asukohaga Vabaduse pst 174b, Tallinn, Harjumaa.

1. Definitsioonid

Klient – veebilehelt www.247office.ee koolituse pileti soetanud isik

Korraldaja – 24/7 Office ehk koolituste korraldaja, kes vastutab kõigi üritusega seotud asjaolude eest, sh ürituse toimumise eest.

Pilet – elektrooniline pilet, mis tagab selle ostjale õiguse sissepääsuks 24/7 Office korraldatavatele koolitustele ja/või ühiskontori kasutamiseks.

2. Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo

Müügitingimused kehtivad Veebipoest koolitustel osalemisõiguse ostmisel.
Korraldatavate koolituste hinnad on märgitud toodete juurde.

3. Tellimuse vormistamine

Koolitusel osalemiseks või coworking pileti ostmiseks tuleb lisada soovitud pilet ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest 24/7 Office arvelduskontole.

Registreerumiseks vajalikud isikuandmed on salastatud ega kuulu avalikustamisele. Interneti teel registreerudes saadetakse registreerujale hiljemalt viie tööpäeva jooksul registreerimiskinnitus. Hiljemalt nädal enne kursuse toimumist saadetakse kliendi e-mailile meeldetuletus koos kursust/huvialaringi puudutava lisainfoga.  Arve väljastatakse ka juriidilistele isikutele.

Huvilistel on võimalik kursustele registreeruda kuni õppegruppi täitumiseni.

4. Koolituse ja coworking piletite eest tasumine

Kliendil on õigus huvialaringi/kursuse tegevusest osa võtta juhul, kui ta on ettenähtud tähtajaks tasunud õppemaksu.

Läbi pangalingi saab kauba eest tasuda kasutades järgmisi panku:

Soovi korral väljastatakse osalejatele ka arve – sel juhul tuleb oma osalussoovist teavitada 24/7 Office ühiskontorit läbi e-maili info@247office.ee. Sel juhul toimub tasumine pangaülekandega vastavalt esitatud e-arvele. Nõutud tasu peab olema tasutud enne koolituse algust, vastasel korral on 24/7 Office ühiskontoril õigus klient õppegrupi nimekirjast kustutada.

Kursuste eest tasutakse eurodes (€).

24/7 Office OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

5. Koolituse ärajäämine või toimumisaja muutmine

Juhul kui huvialaringi/kursusele ei registreeru piisav arv osalejaid on korraldajatel õigus huvialaring/kursus ära jätta. Sellisel juhul teavitatakse klienti antud otsusest hiljemalt kolm tööpäeva enne huvialaringi/kursuse algust kas e-maili või telefoni teel.

Juba tasutud õppemaks makstakse kliendile tagasi. Kliendi soovil on võimalus kanda varasemalt tasutud õppemaks ka üle mõnele teisele huvialaringile/kursusele: olenevalt kliendi poolt välja valitud uue huvialaringi/kursuse õppemaksu suurusest sooritab klient 24/7 Office ühiskontorile e-arve alusel juurdemaksu või tagastab 24/7 Office kliendile enammakstud summa.

6. Kursusest taganemine

Pärast koolitusele registreerumist on ostjal õigus registeeritud koolitusest loobuda juhul kui ta annab sellest tead vähemalt 48 tundi enne koolituse algust.

Koolitusest loobumiseks tuleb esitada kirjalik soov aadressile info@247office.ee vähemalt 48 tundi enne koolituse algust. 24/7 Office tagastab juba tasutud õppemaksu ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest. 24/7 Office ei ole kohustatud (koolitus)pileteid tagasi ostma või hüvitama kui klient ei andnud oma taganemissoovist õigeaegselt teada.

7. Vaidluste lahendamine

Kui ostjal on 24/7 Office osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@247office.ee või helistada telefonil +372 5635 2122.

Kui ostja ja 24/7 Office ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

etEesti